KAUÇUK NEDİR

KAUÇUK NEDİR

Kauçuk, bitki özsuyundan elde edilen bir lif. Doğal kauçuk, ağaçların özsuyundan yapılır. Sentetik kauçuk, kimyasal endüstri tarafından yağdan üretilir. Her iki tür de çok yönlü maddelerdir.

Brezilya, Seylan, Meksika, Cava Adası, Orta ve Doğu Afrika'da yetişir. Yüzlerce yıldan beri, doğal kauçuk, kauçuk ağacına çizikler atmak suretiyle süt halinde akan içindeki özsuyu toplayarak, bu suyu kurumaya ve sertleşmeye bıraktıktan sonra çeşitli muamelelerle kullanılarak elde edilmektedir. 20. yüzyıl boyunca, kimyadaki ilerlemeler, yağdaki kauçuğun kullanılarak suni versiyonunun yapılmasına imkân tanıdı. Her yıl üretilen 18 milyon ton kauçuğun 2/3'si sentetiktir.

Kauçuk yeni dünyada (bir zamanlar tabi şimdiki Amerika) "ağlayan ağaç" anlamına gelir. Kauçuğu ilk olarak tam anlamıyla günlük yaşamımıza sokan kişi kauçuğun babası olarak da bilinen Jonhson Goodyear'dır. (1940 lı yıllarda) ama maalesef tekerlek markası olan Goodyear'la herhangi bir alakası bulunmamaktadır.